В настоящата страница може да управлявате и следите финансите относно работници, обекти, работни дни - на кой е платено, на кои обекти - колко се дължи и тн. Системата е в процес на развитие и ако имате препоръки, желания или каквато и да е обратна връзка, може да ми пишете на tomavelev@gmail.com или във Facebook.

След първоначална регистрация Вие влизате в профила си като Администратор (Управител/Собственик). В Меню - "Служители", може да добавяте други администратори, Управители (Технически ръководители) и Служители. За момента идеята на системата е - достъп до нея да имат Администратори и Управители. Влиза се с електронна поща и парола.

След като имате въведени служители, може да добавите обекти и за всеки ден да маркирате - всеки служител колко време е работил на кой обект. Потребителите с роля Управители имат достъп само до тази функционалност (избор на обект и маркиране -/ въвеждане на работни часове за работник Х).

В графа работни дни като администратор - може да видите по дни от месеца - за всеки работник - колко време, на кой обект е работил и кои дни са платени (и съответно, след плащане извън текущата система, да маркирате времето като платено) и да следите на кой, колко пари дължите (+ колко е дължимото за отделен обект).

Сините полета в таблицата за работни дни и след въвеждане на работно време по обекти е обозначение, че има запис за работник, за конкретния ден и обект, който е в статус все още неплатен.

Зелените полета в таблицата и в работните дни са в статус платени и не могат да се променят.