Понеже много хора критикуват сайтове и софтуери технологии и тн в тази статия ще наблегна на ползите от технологиите. Това не значи че технологиите нямат и недостатъци. Но ще се опитам да ги представя под една различна гледна точка.

В литературата вдъхването на "живот" на нечовешки същества и предмети се нарича Олицетворение. Нещо, което технологията не може да направи, е да премахне човешкия фактор - как всеки отделен индивид използва всеки отделен инструмент. Айнщайн е нямал контрол над това как ще се използва познанието за атомите. Как е можел да спре хвърлянето на бомбите? Създателят на двигателя с вътрешно горене, заменил конете и забързал и улеснил живота на хората по целия свят не е можел да предвиди, че изобретението му ще се внедри в танкове и други частично или изцяло бойни машини, така и хардуера и софтуера са първоначално и теоретично предназначени да извършват хилядите и милиони операции в секунда, извършвайки всякакви дейности, които биха могли да се "нарисуват" чрез математиката. Така изобретателите на компютрите и софтуерите първоначално е нямало как да предвидят, че ще се използват за шпионаж, кражба, за разпространение на убийства, за пристрастяване на хората към виртуалните светове и тн.

Както бях написал в една друга статия - не пистолета стреля, а някой човек натиска спусъка. Нужно е човешко същество, което може да мисли, което да има морал, ценности, цел отвъд самите инструменти (софтуера, парите, предметите) за да може инструмента да има позитивно предназначение. Инструментите сами по себе си не могат да изразят емоция, воля, контрол, морал, няма как да изразят интелигентност отвъд заложената им програмно или нещо отвъд данните, които са му дадени. Човека, човека и неговото осъзнаване и решение как да взаимодейства определят крайното предназначение и цел на инструмента.

Каква е основната цел на технологиите? Според философията е да намали труда времето за работа и да предостави повече време за удоволствие и всякакви други човешки мечти и желания.

Какъв е процента от хората в големите градове, които се перат на ръка? Благодарение на водно-канализационната мрежа - това че има постоянно вода със завъртането на едно кранче, можем да си позволим да повишим хигиената си на много добро ниво. Електричеството ни позволява периода на активност да е изцяло под наш контрол, независим от разположението на Земята спрямо слънцето.

Напълно е възможно да съществуват и други начини за комуникация между хората - като телепатия - но за момента този начин се смята за научна фантастика от официалната наука и от преобладаващата част на населението на Земята. Докато не го разнищим, всички ние може да ползваме технологията за да си комуникираме с хора по целия свят намиращи се физически на другия край на Земното кълбо. При това не е задължително (с известна условност) да говорим един и същ език. Да си комуникираме не само с глас, ами и да се гледаме.

Благодарение на технологиите самата тази статия беше частично написана със загасена лампа под завивките, диктувайки на телефона. Да, разпознаването на глас е далеч от съвършено, основа тенденция е централизирането на контрола в три-четири големи корпорации, има си кусури, но с течение на времето става все по-добро и ускорява скоростта на взаимодействие с виртуалния свят и с машините. Това е нещо което цели Илон Мъск с НевроЛинк, но докато реши проблема всички - може да използваме това което има и в момента.

Отричането на напредъка, който застрашава текущия ни начин на живот, прехрана, среда, е отличителна човешка черта, за която може да се прочете в историята и да се види в миналото. Отличителна характеристика е и пристрастяването към опаковката. По-трудното е да бъдеш човек, по-трудно да бъдеш осъзнат - къде се намираш, какво правиш, по-трудно е да се адаптираш към новото по такъв начин да те подобри, а не да те ограничи, трудно е да имаш умението и желанието - да си дадеш времето да се научиш и да използваш материалните (и нематериалните) инструменти за добро и за позитивно въздействие.

Share
Add comment