Невронната мрежа на реалността

Не знам за Вас, но аз "разпознавам" много, паралелно съществуващи реалности. Не са някакви фантастични светове в буквалния смисъл на думата, а са условности, с които е необходимо да живеем. Те са вплетени толкова здраво едни с други, че ми се струва практически невъзможно развързването им.

  1. Практична, физическа, материална реалност
  2. Финансова реалност
  3. Правна реалност
  4. Медийна и Виртуална - обобщено информационна - реалност
  5. Субективна реалност

Практична, физическа, материална реалност – от философска гледна точка – най-“реалната” реалност. Същността е това, което се случва, фактът, не описанието му с разноцветни епитети.

Финансова реалност – независимо дали е бартерно, със злато, с хартия, виртуално, измеримостта на всяко практично/реално действие се е вгнездило в живота на човека, живеещ в по-големи от малко село/племе – общности.

Правна реалност – за правният свят – има значение документа с подпис и печат. Писал съм и преди и няма да си повтарям размислите. Тук се включват системите на “собственост” и системите за контрол, които гонят справедливост, етичност, моралност, но както е ясно на всички - само условна. Ще допълня и видяната и осъзната връзка между тази и предишните. За да се получат финанси от системата – е необходим документ с правна подплата. Тази правна “подкова” е необходима, и за съжаление незадължително – да бъде подплатена с практична реалност. В общият случай за всички обаче е необходима.

Медийна и Виртуална - обобщено информационна - реалност – Посоката на вятъра в крайна сметка се определя от капчиците в морето. Те се направляват от вятъра. Вятърът може да има най-различна опаковка и посока, но, в крайна сметка създава субективната реалност. Както го е казал един кон-спиратор, мнението се формира на база на наличната/получената информация.

Субективна реалност – всеки има частичен досег с предишните реалности и знае само от ограниченият си личен опит как работят те. Редукцията(извеждане на общото на база на частичното) може и да е извела реалността “правилно”, ама може и да не е. Много често има косвени и индиректни фактори, които не осъзнаваме и така няма как да ги вземем впредид при образуване на мнение. Може би е въпрос на повтаряемост от различни индивиди. Колкото и неточна да е обаче, субективната гледна точка, само личният опит е най-“реалното”, най-близкото до практичната реалност.

Какво се получава на практика? Субект(5) преминава през нещо (1) и зашумява в (4), след като не успее да мина през (2) и (3). Политиците - като част от овластените (3), използват медиите (4) за да създадат субективно мнение(5) и да комуникират помежду си, което само по себе си преобладаващо няма законово покритие(2), а е само цирк. Медиите сами по себе си също. Системата е предразположена към създаването на (3) и (2) - да е над (1) от действията на (5). (5) може (1), но единственият начин да пребори (2) и (3) е да се опакова като част от тях.
Малък пример. Хората на село отглеждат храната, с която се прехранват и поради тази си причина е много логично да е истинска, по-истинска от всичката етикирана като "био". Вероятно не малка част от земеделците са неосъзнати за игрите от (2) и (3), понеже си взимат истинското (1). За да достигнат до нас и да се храним наистина здравословно - селските стопани трябва да се опаковат легално - фирми, сертифициране, произход, качество. На стоката трябва да се сложи цена(3) и да се транспортира, съхранява качествено, по "стандарти". Хората от по-големите населени райони трябва да научат че еди кой си предлага нещо качествено (4). За човек фокусиран върху отглеждането на храни - цялата тая игра на котка и мишка е глупава и излишна.

Здрав разум – Здравият разум според мен е най-трудното нещо. Това е разпознаването на всички горни реалности и познаването им, кога са припокрити и кога не, и особено важно е – насочване на усилия, енергия, действия, към реалността, която ще се отрази във всички останали, а не просто да се раздуха, надуе и всичко да си е по старому. Само с припокриването на горните реалности може да съществува един по-идеален свят. По лични наблюдения – такова препокриване не съществува, тъй че – [човешките същества][липсата на покритие е глобална] ще си сърбаме попарата.

Сподели
Добави коментар