tên :

nhóm : Khoáng sản

Sản phẩm đếm thành phần
quả hạnh quả hạnh
nước tương nước tương
(1)
| (0)
ngô ngô
(1)
| (0)
hạnh nhân rang hạnh nhân rang
(2)

| (0)
quả óc chó quả óc chó
hoa hướng dương hoa hướng dương
(1)
| (0)
hạt bí ngô hạt bí ngô
1 - 7