สิ่งที่คุณกินAvailable in Apple Store ความสมดุลของ แคลอรี่ ความสมดุลของ แคลอรี่ ความสมดุลของ แคลอรี่ความสมดุลของ แคลอรี่

كعكة رقائق الشيكولاتة


كوكيز
ไม่สามารถระบุ ประเทศ ผู้ผลิต.
บาร์โค้ด กิโลแคลอรี ต่อ 100 กรัม ไขมัน ใน 100 กรัม . โปรตีน ใน 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต ใน 100 กรัม ปริมาณ การบริโภคโดย ค่าเริ่มต้น ( กรัม )
6281033419319
- - - - -
ในผลิตภัณฑ์ที่พบ :
สารอาหารที่ ไม่พบ .
ส่วนผสม ที่เป็นอันตราย ไม่พบ