நீ என்ன சாப்பிடAvailable in Apple Store கலோரி சமநிலை கலோரி சமநிலை கலோரி சமநிலைகலோரி சமநிலை
பூசணி விதைகள்
பெயர்

பூசணி விதைகள்


தேவையான பொருட்கள்
தயாரிப்பு வகை கொட்டைகள் ;
தயாரிப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது இதயம் மற்றும் இருதய அமைப்பு , மூளை ;
100 கிராம் ஒன்றுக்கு கிலோகலோரிகளில் 100 கிராம் . கொழுப்பு 100 கிராம் உள்ள புரத 100 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் இயல்புநிலை உட்கொள்ளப்படுகிறது அளவு ( கிராம்)
593.00 45.00 32.40 12.50 100.00
தயாரிப்பு காணப்பட்டது:
இல்லை அபாயகரமான பொருட்கள் காணப்படும்