přísada Počet potravin, které obsahují látku
E577 glukonát draselný 0
E1201 polyvinylpolypyrolidone 0
E1410 Mono fosfát škrobu 0