thành phần Số thực phẩm có chứa các thành phần
Xi-rô fructose - glucose 40817
Nhân tạo hương 31178
muối 27003
dầu thực vật hydro hóa 14685
E444 sucrose 12160
E330 axit citric 12054
E322 Lecithin 11800
E338 axit photphoric 7145
E500 Sodium bicarbonate 5787
E450 Diphosphate 4289