ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40833
รสชาติ ประดิษฐ์ 31189
เกลือ 27017
hydrogenated น้ำมันพืช 14694
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12060
E322 เลซิติน 11808
E338 กรดฟอสฟอริก 7146
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5792
E450 เพท 4293