ส่วนผสม จำนวน อาหารที่มี ส่วนผสม
น้ำเชื่อม กลูโคส ฟรุกโตส 40813
รสชาติ ประดิษฐ์ 31178
เกลือ 26999
hydrogenated น้ำมันพืช 14685
E444 ซูโครส 12160
E330 กรดมะนาว 12053
E322 เลซิติน 11800
E338 กรดฟอสฟอริก 7145
E500 โซเดียม ไบคาร์บอเนต 5787
E450 เพท 4289