састојак Број хране која садржи састојке
Фруктоза - глукозни сируп 40813
Вештачка укус 31178
сол 26999
хидрогенизовано биљно уље 14685
E444 сахароза 12160
E330 лимунска киселина 12053
E322 Лецитин 11800
E338 фосфорне киселине 7145
E500 Натријум бикарбонат 5787
E450 Дифосфат 4289