состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40833
Вештачки вкус 31189
сол 27017
хидрогенизирано растително масло 14694
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12060
E322 Лецитин 11808
E338 фосфорна киселина 7146
E500 Натриум бикарбонат 5792
E450 Дифосфат 4293