состојка Број на храна која содржи состојката
Фруктоза - гликозен сируп 40819
Вештачки вкус 31181
сол 27007
хидрогенизирано растително масло 14687
E444 сахароза 12160
E330 лимонска киселина 12056
E322 Лецитин 11802
E338 фосфорна киселина 7145
E500 Натриум бикарбонат 5789
E450 Дифосфат 4291