tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40817
Süni ləzzət 31178
duz 27003
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14685
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12054
E322 Lesitin 11800
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5787
E450 Difosfat 4289