tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40833
Süni ləzzət 31189
duz 27017
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14694
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12060
E322 Lesitin 11808
E338 fosfor turşusu 7146
E500 Sodium bikarbonat 5792
E450 Difosfat 4293