tərkib hissəsi Tərkib hissəsi olan qidalar sayı
Fruktoza - qlükoza siropu 40819
Süni ləzzət 31181
duz 27007
hidrogenləşdirilmiş bitki yağı 14687
E444 saxaroza 12160
E330 limon turşusu 12056
E322 Lesitin 11802
E338 fosfor turşusu 7145
E500 Sodium bikarbonat 5789
E450 Difosfat 4291