Bệnh tiểu đường
tên :

Bệnh tiểu đường

Tiểu đường là một bệnh đặc trưng bởi sự gia tăng lượng đường trong máu. Man Gets không có khả năng mắc bệnh tiểu đường của cơ thể để sản xuất insulin - một hormone được sản xuất bởi tuyến tụy mà là trách nhiệm duy trì lượng đường trong máu tốt, hoặc nếu các tế bào ngừng đáp ứng với insulin và bắt đầu đường để tích lũy.