โรคเบาหวาน
ชื่อ :

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ชายไม่สามารถได้รับโรคเบาหวานของร่างกายผลิตอินซูลิน - ฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีหรือถ้าเซลล์หยุดการตอบสนองต่ออินซูลินและน้ำตาลเริ่มสะสม