răng , xương và xương
tên :

răng , xương và xương

Loại

tên Đếm thực phẩm
các sản phẩm từ sữa 7

Các chất dinh dưỡng

Các chất dinh dưỡng Đếm thực phẩm
canxi 88
phốt pho 245
magiê 40

Thành phần

Thành phần Đếm thực phẩm
sodium phosphate 1418
Diphosphate 4289