ฟันกระดูก และกระดูก
ชื่อ :

ฟันกระดูก และกระดูก

ประเภท

ชื่อ นับ อาหาร
ผลิตภัณฑ์นม 7

สารอาหาร

สารอาหาร นับ อาหาร
แคลเซียม 88
ฟอสฟอรัส 245
แมกนีเซียม 40

ส่วนผสม

ส่วนผสม นับ อาหาร
โซเดียมฟอสเฟต 1418
เพท 4289