dhëmbët, kockat dhe kockave
emër :

dhëmbët, kockat dhe kockave

Kategoritë

emër Numërimin ushqime
produktet e qumështit 7

ushqyesve

ushqyesve Numërimin ushqime
kalcium 88
fosfor 245
Magnez 40

përbërësit

përbërësit Numërimin ushqime
fosfat sodium 1418
Difosfat 4289