заби , коски и коскено систем
име :

заби , коски и коскено систем

Категории

име Брои храна
млечни производи 7

Хранливи материи

Хранливи материи Брои храна
калциум 88
фосфор 245
магнезиум 40

состојки

состојки Брои храна
натриум фосфат 1418
Дифосфат 4289