ಹಲ್ಲುಗಳು , ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ
ಹೆಸರು :

ಹಲ್ಲುಗಳು , ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ

ವಿಭಾಗಗಳು

ಹೆಸರು ಆಹಾರ ಎಣಿಕೆ
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 7

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆಹಾರ ಎಣಿಕೆ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 88
ರಂಜಕ 245
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ 40

ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರ ಎಣಿಕೆ
ಸೋಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 1418
Diphosphate 4289