Tuyến tụy
tên :

Tuyến tụy

Tuyến tụy có chức năng sản xuất hormon (tuyến) mà điều chỉnh nồng độ trao đổi chất và lượng đường trong máu và các enzym tiêu hóa (bên ngoài để tiết cơ thể) mà xử lý thực phẩm mà một người mất.

Loại

tên Đếm thực phẩm
nước trái cây và đồ uống có ga Nguyên nhân : Bệnh tiểu đường 3