ตับอ่อน
ชื่อ :

ตับอ่อน

ตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมน (ต่อม) ที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดและเอนไซม์ย่อยอาหาร (ภายนอกเพื่อให้ร่างกายหลั่ง) ที่อาหารแปรรูปที่คนจะใช้เวลา

ประเภท

ชื่อ นับ อาหาร
น้ำผลไม้และ เครื่องดื่มอัดลม สาเหตุ : โรคเบาหวาน 3