mắt
tên :

mắt

đôi mắt là cơ quan chịu trách nhiệm về thị lực ở người và động vật . chăm sóc cho họ là cực kỳ quan trọng đặc biệt là ở các thành phố lớn đầy bụi bẩn , bụi bẩn .

Các chất dinh dưỡng

Các chất dinh dưỡng Đếm thực phẩm
vitamin c 209
vitamin một 46
vitamin b2 33
vitamin e 26

Thành phần

Thành phần Đếm thực phẩm
muối 27009