Очи
Име :

Очи

Очите са органът отговарящ за зрението на хора и животни. Грижата за тях е изключително важна особено в големите градове пълни с мръсотия, прах и замърсяване.

Полезни съставки

Полезни съставки Брои храни
Витамин С 209
Витамин А 46
Витамин B2 33
Витамин E 26

Съставки

Съставки Брои храни
Сол 27009