Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9844
đậu phộng 1091
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2899
nước tương 2919
trứng | hỗn hợp trứng 3212
gluten 650
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 137