Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9838
đậu phộng 1089
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2897
nước tương 2914
trứng | hỗn hợp trứng 3210
gluten 648
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 136