Chất gây dị ứng


tên Đếm thực phẩm
sữa 9853
đậu phộng 1093
hạt cây | hạnh nhân | walnut | điều | pistachios 2902
nước tương 2922
trứng | hỗn hợp trứng 3219
gluten 655
aspirin 0
tiếp xúc dị ứng 0
mannitol | e421 137