ప్రతికూలతల


పేరు ఆహారాలు కౌంట్
పాలు 9837
వేరుశెనగ 1089
చెట్టు కాయలు | బాదం | వాల్నట్ | జీడి | పిస్తాలు 2897
సోయా 2912
గుడ్లు | గుడ్డు మిశ్రమం 3210
గ్లూటెన్ 646
ఆస్పిరిన్ 0
సంప్రదించండి అలెర్జీ 0
మానిటాల్ | e421 136