ஒவ்வாமை,


பெயர் உணவுகள் எண்ண
பால் 9837
வேர்கடலை 1089
ட்ரீ நட்ஸ் | பாதாம் | வாதுமை கொட்டை | முந்திரி | பிஸ்தானியன் 2897
சோயா 2912
முட்டை | முட்டை கலவையில் 3210
பசையம் 646
ஆஸ்பிரின் 0
தொடர்பு ஒவ்வாமை 0
மானிடோல் | e421 136