ஒவ்வாமை,


பெயர் உணவுகள் எண்ண
பால் 9845
வேர்கடலை 1091
ட்ரீ நட்ஸ் | பாதாம் | வாதுமை கொட்டை | முந்திரி | பிஸ்தானியன் 2900
சோயா 2919
முட்டை | முட்டை கலவையில் 3212
பசையம் 653
ஆஸ்பிரின் 0
தொடர்பு ஒவ்வாமை 0
மானிடோல் | e421 137