Генератор на приложения с бази от данниГенератор на приложения с бази от данни


За разработчици

Генерирайте готов за използване програмен код и SQL заявки около схемите, които дефинирате.

Поддържаните платформи за текущия момент са:

 • Дефиниране на SQL данни. SQL манипулацията на данни се създава като част от програмния код. Понастоящем приложението поддържа MySQL. При необходимост ще се появят още бази данни.
 • Standard Java Това означава класове Java Beans, JDBC код за достъп (вмъкване, актуализиране, изтриване, избиране), JSP страници, които излагат JDBC кода за достъп в мрежата
 • Standard Java + Google Web Toolkit. GWT Models, GWT UI code, GWT Service code (back-end & front-end)
 • Vaadin Framework
 • Spring Framework
 • Android - Java & Kotlin, Room & GreenDao Frameworks
 • Early alpha for Xamarin, Swift Core & Swift FMDb
 • PHP
 • Ако искате приложението да генерира някои конкретни неща, можете да ми пишете tomavelev@gmail.com

Checkout my YouTube Channel where I demonstrate every new feature


Лиценз За разработчици

 • Създайте неограничен брой модели от потребителския интерфейс на приложението
 • Генериране на SQL скриптове.
 • Създайте неограничен брой модели от потребителския интерфейс на приложението
 • Генериране на SQL скриптове.
 • Генерирайте Java Beans от вашите дефиниции
 • Генерирайте JDBC кода от вашите дефиниции
 • Генерирайте JSP кода от вашите определения, които използват JDBC кода и излага данните чрез прост уеб потребителски интерфейс.
 • Създайте неограничен брой модели от потребителския интерфейс на приложението
 • Генериране на SQL скриптове.
 • Генерирайте Java Beans от вашите дефиниции
 • Генерирайте JDBC кода от вашите дефиниции
 • Генерирайте JSP кода от вашите определения, които използват JDBC кода и излага данните чрез прост уеб потребителски интерфейс.
 • Генерирайте Java модели на Google Web Toolkit от вашите дефиниции
 • Генерирайте потребителския интерфейс на Google Web Toolkit за вашите модели GWT и логика за свързване на предния и задния край GWT потребителски интерфейс с GWT сървър от GWT и JDBC достъп
 • PHP CRUD Interface
 • PHP JSON Ще бъде налична скоро

Версията Всички ще отключи всички функции на приложението за новите платформи и опции, които ще добавя в близко бъдеще, докато не реша друго.

Нова версия ще бъде добавена, ако платформите, в които приложението се увеличава значително. Може би повече от 10.

Сваляйки приложението заявате, че сте съгласни с условията за използване

Currently the GeneratorApp is in open trial period so you don't need to buy a license and it does not collect or store any user information. When the trial ends this will change.

If you have purchased a license through PayPal, the GeneratorApp receives your email address and PayPal transaction id so it can verify that you have paid for the license. Your email will be used for verification purpose only.

If you have used the GeneratorApp in any mode, you can request your identifiable data to be deleted from this address. Coming soon

BETA VERSION (Includes the latest updates and features)
Изтегляне За разработчици
Версия за Apple PC
Версия за Windows
Версия за Linux

За непрограмисти

Генерирайте изпълними, готови за употреба програми или скриптове.
 • Desktop приложения
 • Приложения за Android
 • PHP Или Java Скриптове или пакети, които можете да внедрите в сървъра си.

Лиценз За непрограмисти